Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti skriver i en pressemelding:

- Det er nå klart at møtet ikke vil kunne samle seg om felles innstilling, all den tid avvikende forslag foreligger. Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil derfor utsette valg av fellesstyre til Trøndelag Ap er samlet og et representativt årsmøte kan behandle felles valg og saker, i tråd med vedtaket vi fattet allerede den 6.mars i år, heter det i pressemeldinga.

Adresseavisen har bedt Rune Olsø om en kommentar, han svarer i en sms:

- Ring Ståle (Ståle Vaag, nestleder Sør-Trøndelag Ap, journ.anm.). Sitter i møte, skriver Olsø i en sms.

- Skjev fordeling

Nestleder Ståle Vaag svarer dette på spørsmålet om det er Olsø-saken som gjør at de vil utsette valget:

- Nei, men det er signalene som kommer fra nordfylket. Det startet allerede for 14 dager siden da den felles valgkomiteen la frem sin innstilling, og da det kom noen medieoppslag om at et visst antall fylkesledere var menn. Da kvinnenettverket kom på banen, ble vi usikre på om man var så enstemmige om valgkomiteens innstilling, sier Vaag.

Den 4. mars varslet kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti at de ønsket Anne Marit Mevassvik som ny fylkesleder, fremfor Rune Olsø.

Vaag sier at de to fylkespartiene er nesten likestilte i antall utsendinger ved helgens fylkesårsmøte, noe som ikke er representativt for den reelle styrken mellom nord- og sørfylket. Han sier at ved fremtidige årsmøter vil dagens sørfylke være langt sterkere representert, blant annet på grunn av størrelsen til Trondheim Arbeiderparti.

- Det ville blitt veldig feil om vi skulle gått for et valg av fellesstyre med denne fordelingen, sier Vaag.

- Dere er redd for at nordfylket skal få for stor innflytelse?

- Nå har det kommet nye signaler i dag, fra Anne Marit (Mevassvik) og Joar (Håve). Det har ikke kommet frem andre lederkandidater, og vi i sørfylket kan ikke gå inn for en votering der mandatene er så skjevt fordelt ut i fra velgermassen.

Også i nord vil de utsette

Også Nord-Trøndelag Ap sendte tirsdag ut en pressemelding om at de vil stanse prosessen.

- Det er ut ifra blant annet det som har skjedd i senere tid, altså oppslagene i Adresseavisen. Vi trenger et styre som har tillit i hele organisasjonen, sier leder Bjørn Engen.

- Og dere opplevde ikke at dette styret hadde tillit?

- Vi opplever at det stilles spørsmål ved Olsøs roller og styret har sagt at vi inntil videre ber om at ledervalget utsettes. Vi har et nytt styremøte fredag før årsmøtet, så ting kan endre seg igjen, sier Engen.

- Sør-Trøndelag har fattet et likt vedtak?

- Det visste jeg ikke. Vi ville jo egentlig lande dette. Men det er uproblematisk å utsette valg av fellesstyre, sier Engen.

- Ønsker fortsatt Olsø

Ståle Vaag sier at dagens uttalelser fra Mevassvik og Håve har tydeliggjort at det er usikkerhet om sammensetningen av det nye fylkesstyret.

- Da var det viktig for meg som nestleder å sende ut den pressemeldingen, så det ikke kommer som en bombe hva vi står for. Jeg sendte derfor ut en presisering av hva et enstemmig fylkesstyre vedtok, sier han.

Vaag understreker at Sør-Trøndelag Ap fortsatt har tillit til Rune Olsø.

- Vi i sør har ikke noen problemer med å gå for den innstillingen som foreligger. Vi ønsker Rune Olsø som ny leder, og vi har heller ingen problemer med de andre kandidatene til styret, sier han.

Vaag sier at han har snakket både med Rune Olsø og andre styremedlemmer i Sør-Trøndelag Ap før han sendte ut pressemeldingen, men at det ikke ble gjort et nytt vedtak utover det styret bestemte den 6. mars.

- Har Olsø gitt uttrykk for frykt for at han ikke skulle bli valgt til ny fylkesleder?

- Nei, dette handler kun om det vi diskuterte på styremøtet forrige mandag. Hvis signalene fra kvinnenettverket i nord hadde befestet seg, så kunne vi ikke bli med på et valg der delegatene ikke er representative for medlemsmassen, sier han.

Valgkomiteen trekker hele lista

Kirsti Leirtrø leder i valgkomiteen som enstemmig foreslo Olsø på topp.

- Vårt mål om enstemmighet er nå ikke er reelt. Jeg har kalt inn til et nytt møte nå på fredag, og jeg foreslår at vi trekker vår innstilling og utsetter valg av nytt styre til oktober, sier Leirtrø.

Hun vil foreslå at de nye styrene til henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag, som skal velges i helgen, vil utgjøre interimstyret for Trøndelag Ap. Egentlig skulle de velge ett felles styre med Olsø i spissen i tillegg til de to fylkespartienes styrer. Alle de tre styrene skulle fungere frem til konstitueringen av fylkestinget i oktober, der styret i Ap Trøndelag skulle ta over hele «skuta».

- Hva har dere gjort feil siden man ikke klarte å enes om den lista dere sendte ut?

- Det er jo de siste dagers situasjon i Trondheim Arbeiderparti som har vært utfordrende for oss å takle. Vi hadde en enstemmig valgkomité og fikk en god balanse i geografi og kjønn. Nå ser vi dessuten at vi har en utfordring rundt kvinnerepresentasjon, og tar med oss dette videre, sier Leirtrø, og viser til forslaget fra kvinnenettverket.

Hun forteller at noe av grunnen til at de ikke satte Mevassvik på topp i første runde, var at man i Sør-Trøndelag har tradisjon for at fylkesordføreren ikke sitter som partileder. Mevassvik er i dag fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag.

- Det er en prinsipiell diskusjon som vi må ta åpent, sier Leirtrø.

- Er det fremdeles mulig å velge et felles Ap-styre til helgen?

- Det er mulig, men jeg anbefaler å vente, sier Leirtrø.

Her er pressemeldingen til Nord-Trøndelag Ap:

Styret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti avholdt et ekstraordinært styremøte på telefon tirsdag ettermiddag. I møtet ble situasjonen rundt valg av fellesstyre i Trøndelag Arbeiderparti drøftet. Fylkesstyret gjorde følgende vedtak:Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil foreslå ovenfor årsmøtet at sammenslåingsprosessen av fylkespartiene og valg av fellesstyre utsettes frem til Sør-Trøndelag Arbeiderparti har fått en avklaring på de forholdene som vil kunne ha innvirkning på valg av styre og leder i Trøndelag Arbeiderparti.

Her er meldingen fra Sør-Trøndelag Ap:

Enstemmig vedtatt i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti den 6. mars:

Den 18.-19. mars arrangeres årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti og årsmøte i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Deler av møtet gjennomføres samlet. I og med at vedtekter for nye Trøndelag Arbeiderparti ennå ikke er godkjent, er delegatene fra de to fylkene valgt på bakgrunn av forskjellige vedtekter og ulike beregninger – med stor forskjell i hvor mange medlemmer som står bak de to ulike delegasjonene. Fellesmøtet er derfor ikke et sted hvor beslutninger kan eller bør fattes gjennom kampvoteringer. Alle beslutninger i fellesmøtet må derfor være bredt forankret for å kunne være representative og gjeldende.

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Ap har vært enige om å søke å oppnå bredt forankrede og omforente løsninger for sammenslåingen av de to fylkespartiene, gjennom en god og grundig prosess. Både utvalget som har fremforhandlet nye vedtekter, og den felles valgkomiteen, har bestått av nøyaktig like mange representanter fra nord og sør, og disse har altså fremforhandlet enstemmige innstillinger på vedtekter og valg.

Styret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti står samlet bak disse enstemmige, fremforhandlede innstillingene, og anbefaler dem samlet til fellesmøtet.

Dersom det fremkommer betydelig usikkerhet ved om fellesmøtet ønsker å samles rundt en fremforhandlet løsning ved valg av felles styre, vil Sør-Trøndelag Arbeiderparti gå inn for at Trøndelag Arbeiderparti velger styre først når et fullt ut representativt ordinært årsmøte kan samles i mars 2018, da basert på de nye vedtektene. Det er da naturlig at felles fylkesparti etableres samtidig.

Les den første saken Adresseavisen skrev om Kystad-avtalen: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Les også: Tar «Kystad-avtalen» opp i kontrollkomiteen

Les også: - Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler