Adresseavisen 5. mars 1977:

Ilsvikørasfremtid synes endelig å fortone seg lys

«Ennå bor mange av de gamle familiene der. Men mange forsvant da det så mørkest ut for Øra. De trakk seg bort etterhvert som de fikk andre boliger. Noen ble på sin post — selv om hver eneste gård ble kjøpt av kommunen. Og kommunen var med på å bryte ned et fast og solid miljø med sterk samhørighet ved å la de fraflyttede gårdene forslumme som sanerings- og sosialproblemboliger. Det er blitt bedre nå, og enkelte gårder er satt i stand.

— Men det viktigste er likevel at Trondheim kommune til våren skal ta endelig standpunkt til gamle Ilsvikøras skjebne, sier formannen i Ilsvikøra Velforening, Jorunn Pedersen, som er født Wiggen og forteller at hennes barn nå vokser opp som femte generasjon av en tallrik og kjent familie på Øra. Og hun støttes godt av Ove Jenssen i styret for Velforeningen, når hun sier at Ilsvikøra Velforening er den eneste Velforeningen som ikke synes det er nødvendig hverken med protesttog eller punktdemonstrasjoner for å få fremmet sine rimelige krav. Man gjør rett og slett regning med at man kan sende et brev, få et par konferanser og oppnå det samme på denne måten. — Og hva ønsker Dere å oppnå? Det er langt mer sannsynlig nå enn for noen år siden at gårdene på Ilsvikøra vil få bli stående. En naturlig løsning vil da være at det dannes et borettslag hvor hver familie eier sitt eget hus. Dette borettslaget bør vel da også ha muligheter for å bestemme hvem som får overta ledige hus. Man skal ikke glemme at det var et egenartet og fast sammentømret miljø som ble revet i stykker for noen år siden. En del av dem som flyttet ut, lengter sterkt tilbake. Det er naturlig at de får en viss forkjøpsrett.

Arkitekt Lars Fasting, som har arbeidet med saken Ilsvikøra for Trondheim kommune både som registreringsarkitekt og på annen måte, og gamle Trygve Wiggen, som forteller om livet på Øra i gamle dager på utstillingen, synes dette er en rimelig løsning. For Ilsvikøra var nå en gang noe meget mer enn en liten bydel. Den var et miljø av byfiskere og arbeidsfolk som var meget fast sammentømret. Og båndene er ennå ikke kuttet. Utstillingen har hatt godt besøk. Flere bør benytte anledningen til å se den i denne helgen».

TEMA: Adresseavisen 250