Ved rundkjøringa i Kattemsskogen ligger et gigantisk rør, klargjort for en tøff reise under bakken.

Det skal trekkes fra rundkjøringa nede i Heimdalsvegen opp til jernbanestasjonen i Heimdal sentrum, uten at trafikanter eller beboere i området blir berørt.

Mye å spare

Vanligvis graves det når nye kloakkrør skal ned i bakken, men her ville dette ha skapt store problemer.

- Vi måtte ha hatt voldsomme gravegrøfter og stengt Heimdal sentrum i lang tid. Og vi sparer store summer på å gjøre det på denne måten, sier Kristian Magne Dragsten, byggeleder i Trondheim bydrift.

Ledningen skal på det dypeste sju meter under asfalten, mens trafikantene uhindret passerer over.

Les også: Det kan bli dyrere å dusje i Trondheim

Styrt boring

- Metoden går ut på å styre en borestang, som kalles en pilot, fra boremaskinen ned gjennom en trekkgrop, gjennom planlagt trasé, og ut gropa for røret i den andre enden. Borestanga kan styres med varierende fall og retning. Det gjøres ved hjelp av digitalt peileutstyr som mottar signaler fra en sonde inne i piloten, forteller Dragsten.

Trondheim bydrift gjorde en prøveboring i fjor for å se om det var mulig å benytte metoden.

- Strekningen er veldig lang, det er en av utfordringene. Fjell og stein kunne også ha gitt problemer, men her var det greie leirmasser, forteller byggelederen i Trondheim bydrift.

Se også: Dansk muldvarp i Trondheim

Trekkingen må gjøres raskt

- Vi regner med at operasjonen er unnagjort i løpet av 48 timer. Hvis det låser seg, så har vi et problem. Da må vi trekke det ut igjen. Det har skjedd tidligere, men vi ser det som lite sannsynlig at det oppstår her, sier Kristian Magne Dragsten.

Røret er 50 centimeter i diameter og har en kappe på utsida som beskytter mot skarpe steiner som kan skade ledningen under trekkingen. Jobben gjøres i slutten av november.

Stort prosjekt

Avløpsledningen er en del av Metrovannprosjektet, et samarbeid mellom Melhus og Trondheim kommune, der begge kommunene sikres reserve-drikkevannskilder. Ledningen gjennom Heimdal skal bringe melhuskloakken til renseanlegget på Høvringen. To nye pumpestasjoner bygges langs Heimdalsveien for å pumpe avløpsvannet opp til det høyeste punktet, som er Heimdal sentrum. Teknobygg anlegg og Olimb står for arbeidet med trekking av de enorme rørlengdene.  Til sammen skal det trekkes 900 meter rør, kostnadene er beregnet til seks millioner kroner.

Les også: Forbyr nybygg, bading og ridesenter i Benna

foto
Røret trekkes opp mot sju meter under bakken gjennom sentrum av Heimdal. Foto: TERJE SVAAN
foto
Opp til denne gropa skal ledningen frem i lyset, 700 meter opp fra rundkjøringen ved Kattemsskogen. Foto: TERJE SVAAN
foto
Kristian Magne Dragsten er prosjektleder i Trondheim bydrift. Foto: TERJE SVAAN
foto
To slike pumpestasjoner er under bygging langs Heimdalsvegen. Foto: TERJE SVAAN