Nettmøte på adressa.no torsdag engasjerte mange lesere. En gjeng med fagfolk fra Trondheim kommune svarte på både praktiske spørsmål, kritikk og konkrete forslag til å integrere flyktninger på en bedre måte enn i dag.

- De nye trondhjemmerne er her allerede, slik at vi ikke kan bruke all tid på planlegging. Her må vi jobbe samtidig som vi utvikler. Og vi håper at engasjementet der ute holder seg. De nybosatte trenger oss alle, sier Gjermund Ringsrød, som leder Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN).

Sammen med Reza Monajemi i rådmannens fagstab og andre fagfolk svarte han adressa.no-leserne.

Her kan du lese svarene fra hele nettmøtet.

Her er en oppsummering av ideer og spørsmål:

Konkrete ideer

Arbeidsløs ungdom som kontaktpersoner for unge flyktninger

- En interessant tanke, kommenterte kommunens fagfolk.

Fast track-opplegg for de «flinkeste» i norskopplæringa

- I utgangspunktet går alle på differensierte kurs, men fast track er et godt forslag.

Mer midler til voksenopplæringa siden de har hatt kutt

- Takk for innspillet. Vi tar det med oss videre.

Komplett oversikt over alle tilbud som kan hjelpe flyktninger

- Flott idé. Vi har en del, men vi bør jobbe mye mer med å lage slike oversikter.

La flyktningbarn få norske rollemodeller i ungdom

- Fantastisk idé. Vi tar det med videre.

Gratis norskkurs gitt av lærerstudenter

- Flott, jeg skal formidle dette direkte til de som jobber med dette.

Gjør det enklere/billigere for flyktningene å skaffe seg sertifikat

- Vi har ingen støtteordninger i dag som dekker slike utgifter. Flyktningene bør spare og ordne det selv.

Obligatorisk praksis i bedrift fra første stund

- Vi tar imot ideen og jobber videre med dette, med mål om å utvikle et enda større ubyråkratisk system for praksis.

Les også: Trondheim når ikke egne mål om integrering

Kritiske spørsmål

Fagfolkene svarte også på mange spørsmål:

- Får økt bosetting konsekvenser for tjenestetilbudet til vanlige folk? Er det fare for at noen offentlige tjenester blir overbelastet?

- Ikke i utgangspunktet når staten gir integreringstilskudd i fem år per bosatt flyktning. Det er viktig at integreringen blir vellykket og at den enkelte flyktning blir selvhjulpen i løpet av denne perioden.

- Vil det bli mer kø på Nav og mindre tid til å hjelpe meg når vi får flere flyktninger? Og blir køen på å få kommunal bolig enda lengre nå?

- Økt bosetting av flyktninger kan føre til press på mange velferdsordninger, også på Nav. Utfordringen er å tenke nytt, og sikre de nybosatte mulighet for å få jobb og bli selvhjulpne så raskt som mulig. Her trenger vi å være på lag med næringslivet. Når det gjelder spørsmålet om bolig prøver vi i størst mulig grad å benytte private boliger.

- Vi er en familie på tre som vurderer å ta inn en enslig mindreårig, men er usikre. Får man kurs/veiledning i forkant, med tanke på bagasjen de unge har med seg etter flukten?

- Man får veiledning i forkant og oppfølging fra barnevernet. Ta kontakt med Bufetats fosterhjemstjeneste om dere ønsker å bli fosterforeldre.

- Kommunen vi ha ideer fra folk, men hva slags nye ting iverksetter dere selv?

- Kommunen har i over 30 år drevet med flyktningarbeid. Mye er gjort, men vi kan aldri få gjort nok. Derfor satser vi mer og mer på å få næringsliv og frivillige til å bidra. For det er der folk bor og jobber at de varige løsningene finnes.

Her kan du lese om hvordan Trondheim arbeider for å integrere flyktninger