- Vi selger kun produkter som er godkjent. Når du kjøper i butikk er det forhandleren som er ansvarlig for at produktet tilfredsstiller gjeldende krav. Det er ikke lov å selge mopeder som ikke er godkjent i henhold til regelverket, sier Bjørn Eidem, daglig leder ved MC Tuning på Tiller i Trondheim.

Tirsdag kveld publiserte Adresseavisen et debattinnlegg som handler om hvem som er ansvarlig når mopeder går ulovlig fort - forhandler eller kjøper.

Innlegget har ført til engasjement i sakens kommentarfelt, og flere er opptatt av at problemet er fartssperren som i følge norsk lov er på maksimalt 45 kilometer i timen. Mange kommenterer at høyere tillatt hastighet er løsningen.

Uvanlig problemstilling

- Dette er ikke en vanlig problemstilling for oss i Utrykningspolitiet. I slike tilfeller må man både se på det prinsipielle og ta konkrete vurderinger, sier konstituert UP-sjef Roar S. Larsen.

Larsen forklarer at føreren har ansvaret for å forvisse seg om at kjøringen er i henhold til loven. Det er alltid eier og fører som har et ansvar.

- Spørsmålet vil nok være om man burde ha forstått eller ikke. Som fører av moped skal du vite om fartssperren. I omstendigheter med unge personer må man vurdere fra sak til sak.

Larsen oppfordrer folk til å kjøpe kjøretøy fra en seriøs forhandler.

- Skulle du være i tvil, og mistenker at mopeden kjører fortere enn det som er lov, bør du få det sjekket. Hvis ikke kan du bli tatt for å kjøre for fort.

Bedre regulert enn tidligere

Daglig leder Eidem kan fortelle at de fleste seriøse forhandlere selger kjøretøy som typegodkjent. Det vil si at kjøretøyet er godkjent ut i fra gjeldende EU-regler.

- Nå til dags tror jeg det er få forhandlere som selger ulovlige kjøretøy. Før var det mer vanlig, men kjøper du et nytt produkt i butikk, skal det være samsvar med det du tror du kjøper, sier Eidem.

Håkon Rosendahl ved Vegdirektoratet opplyser at de heller ikke kjenner til at forhandlere selger mopeder som kjører for fort.

- Vi forutsetter at alle mopeder som selges i Norge er typegodkjent, og dette er ingen tilfeldig godkjenning. Det er EU-regler som gjelder og legges til grunn, uansett merke.

- Mulig å fikse

Rosendahl forklarer at det noen ganger likevel kan være feilmarginer også på originale mopeder.

- Noen ganger er det en feilmargin med noen få kilometer i timen. Går mopeden i 50 kilometer i timen eller mer, er det derimot mer trolig at noen har tuklet med den.

Skulle du oppdage at mopeden kjører fortere enn det som er tillatt, er det også fullt mulig å fikse dette.

- Om du for eksempel kjøper en moped privat, uten denne fartssperren, er det du som fører som har ansvaret. Det går an å redusere maksfarten, og det hender at dette er noe vi gjør også hos oss, sier Eidem.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Håkon Rosendahl i Vegdirektoratet sier at alle mopeder skal være typegodkjent, noe som blant annet betyr at de ikke skal kjøre ulovlig fort. Foto: Vegdirektoratet