Etter begravelsen fikk hun beskjed om at Sør-Trøndelag tingrett vil løslate henne fra varetekt. Politiet har varslet at de anker avgjørelsen, moren blir derfor sittende i varetekt inntil lagmannsretten har behandlet fengslingsspørsmålet.

Ba om å bli løslatt

Klokken 09.00 torsdag ble den høygravide kvinnen i 20-årene fremstilt for en ny fengslingsperiode i Sør-Trøndelag tingrett. Både hun og stefaren i 30-årene er siktet for å ha utøvd dødelig vold mot den tre år gamle datteren. Moren har nå tilbrakt to uker i varetekt, og politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt ba under fengslingsmøtet om ytterligere fire ukers fengsling. Kvinnen nekter skyld, og ba om å bli løslatt i rettsmøtet.

foto
Løslatt: Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00 torsdag. Her er forsvarer Leif Strøm og politiadvokat Amund Sand (t.h.). Den siktede moren ble løslatt av tingretten.

- Skal ikke prate med andre

Etter en time trakk dommeren seg tilbake for å skrive kjennelse. Av respekt for at datteren skulle begraves senere på dagen, besluttet retten å utsette meddelelsen av kjennelsen til moren. Kvinnen ble deretter fraktet til begravelsen som startet på kirkegården på Kolstad klokken 11.30.

Når det gjelder begravelsen, har politiet vært opptatt av bevisforspillelsesfaren som de mener foreligger.

- Vi må ivareta de restriksjonene hun har per i dag. Det vil si at hun ikke skal prate med andre under begravelsen, sa Sand før begravelsen, og henviste til brev- og besøkskontrollen kvinnen ble underlagt i forrige fengslingskjennelse.

Sivilt politi var kistebærere

Ingen andre familiemedlemmer, slektninger eller venner av kvinnen i 20-årene deltok i begravelsen av den treårige jenta på kirkegården på Kolstad. Bare to sivilkledde politifolk, en tolk og en representant for begravelsesbyrået Svanholm var til stede under seremonien.

foto
Begravelse: Den tre år gamle jenta fra Namdalen som døde i juni, ble gravlagt ved kirkegården på Kolstad i Trondheim torsdag. Foto: kristin slotterøy

Den siktede moren ventet utenfor kirken til begravelsesbilen kom. Begge politifolkene, tolken og gravferdsmedarbeideren var med og bar kisten til graven da bilen fra begravelsesbyrået kom til den muslimske delen av gravlunden, mens moren kom gående rett bak kisten.

Tok et siste farvel

Før kisten ble senket i jorden, fikk moren anledning til å ta et siste farvel med sin datter. Lokket av kisten ble tatt av en kort stund, før det ble satt på plass igjen og kisten firte ned i graven.

Etter jordpåkastelsen ble kvinnen stående stille i et par minutter ved graven, men falt deretter på kne og brøt ut i høylytt gråt. De to sivilkledde politifolkene og representanten for begravelsesbyrået trakk seg et stykke unna slik at hun kunne sørge i fred. Rundt 40 minutter etter at begravelsen begynte, ble graven ferdig fylt igjen og kvinnen ble fulgt tilbake til den sivile politibilen.

Ville møte i retten

At kvinnen måtte gjennomføre begravelse av datteren samme dag som hun ble fremstilt i fengslingsmøte, var et tema da forsvarer Leif Strøm snakket med henne onsdag.

- Vi diskuterte dette på forhånd. Det er klart at dette var tøft for henne. Hun fikk spørsmål om å godta kontorforretning (rettsmøte hvor dommeren avgjør fengslingsspørsmålet alene med kun dokumentene i saken journ.anm.), men det var håpløst for henne å forholde seg til. Hun foretrakk å møte i retten. Jeg synes det burde vært vist mer hensyn til henne. Dette er en veldig spesiell situasjon, sier Strøm.

Samarbeid om begravelsen

Barnevernet besluttet 26. juni midlertidig omsorgsovertagelse for alle barna til den siktede moren – også jenta som senere døde. Derfor har de vært involvert i planleggingen av begravelsen.

- Begravelsen har vært planlagt i samarbeid med moren innenfor rammene politiet har satt, sier Kirsti Myrvang, som leder barnevernstjenesten i Midtre Namdal samkommune.

- Hvorfor måtte denne begravelsen holdes samme dag som fengslingsmøtet?

- Det var tilfeldig og handlet om praktiske ting, sier hun, og legger til at det var i tråd med mors ønske at dette skulle skje så snart som praktisk mulig.

At treåringens søsken ikke var tilstede under begravelsen handler om de rammene politiet hadde satt for begravelsen, opplyser Myrvang videre.

- Uforholdsmessig inngrep

I fengslingskjennelsen, som moren fikk etter begravelsen, går det frem at tingretten fortsatt mener at det er skjellig grunn til å mistenke henne for å ha utøvd vold mot datteren. Retten mener også at det er fare for at siktede på frifot vil kunne forspille bevis ved påvirke vitner. Men på grunn av den «usedvanlige krevende situasjonen hun befinner seg i», finner dommeren likevel at det vil være et uforholdsmessig inngrep med fortsatt fengsling. Det vises i den forbindelse blant annet til graviditeten.

Under fengslingsmøtet fremla forsvarer Leif Strøm en legeerklæring fra fengselsehelsetjenesten, hvor det fremgår at kvinnen er vurdert til ikke å være soningsdyktig. Politiadvokat Sand opplyser til Adresseavisen at det er hensynet til kvinnens ufødte barn som begrunner denne vurderingen.

Tvungen observasjon

Den siktede kvinnen har de siste dagene vært under tvungen observasjon ved Østmarka sykehus i Trondheim, hvor hun kan holdes fremover i medhold av psykisk helsevernloven. Dette innebærer at en kjennelse på videre fengsling vil ha begrenset betydning, påpeker dommeren videre i kjennelsen. Retten gjør det også klart at politiet kan be om ny varetektsfengsling på et senere tidspunkt.

Politiadvokat Sand opplyste under fengslingsmøtet at politiet ville anke en eventuell avgjørelse løslatelse til Frostating lagmannsrett. Den siktede kvinnen blir derfor sittende i varetekt på såkalt oppsettende virkning inntil lagmannsretten har behandlet fengslingsspørsmålet - trolig fredag.

Hevder barnet falt fra seng

Det var natt til mandag 26. juni at helsepersonell rykket ut til en bolig i Namdalen etter at ei tre år gammel jente var blitt skadd.

I over to døgn lå barnet i koma med kritiske hodeskader før hun døde på St. Olavs hospital den påfølgende onsdagen. Den døde jentas mor og stefar i 30-årene er begge siktet for grov kroppsskade med døden til følge. De avviser å ha utøvd vold mot barnet, og hevder at barnet pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng. Politiet mener imidlertid at det er et misforhold mellom moren og stefarens forklaring om fallet fra sengen, og de skadene jenta hadde. Dette er også bakgrunnen for siktelsen mot de to, har politiet opplyst.