Alfred Getz vei 4 - Gløshaugen, Vannkraftlaboratoriet

Arkitekt Christies gate 4C - Bygård. Arkitekt: Johan Osness

Arkitekt Christies gate 4B - Bygård. Arkitekt: Johan Osness

Bispegata 5 - Nidaros Domkirke

Bispegata 11 - Lavetthus

Bispegata 11 - Verkstedbygning

Bispegata 9B - Døveskolen, garasjebygning

Bispegata 9B - Døveskolen, rødbygget

Bispegata 9B - Døveskolen, vaskeribygning

Bratsbergvegen 189 - Trondheim fengsel, Leira avdeling

Bratsbergveien 468 - Bratsberg kirke

Brattørbrua - Bevegelig bru

Brattørkaia 13B - Lagerbygning

Brattørkaia 13B - Tollbod

Brøsetvegen 147 - Strinda kirke

Brøsetvegen 100 - Hospital-sykehjem

Brøsetvegen 100 - Annen bygningsart

Brøsetvegen 100 - Hospital-sykehjem

Byneset - Byneset kirke

E.C. Dahls gate 2 - Sukkerhuset (gamle E.C.Dahls Bryggeri)

Elgeseterbru - Brua med detaljer bevares

Elvegata 6 - Høymagasinet, Suhmhuset

Elvegata 17 - Stiftsamtmannsbolig opprinnelig

Elvegata 12 - Bygård. Arkitekt: Johan Osness

Erling Skakkes gate 60 - Lagmannsrettsbygningen

Erling Skakkes gate 57 - Magasinbygning

Erling Skakkes gate 59 - Kontorbygning

Erling Skakkes gate 47B - Gunnerushuset, bilbiloteksbygn.oppr.

Erling Skakkes gate 47C - Gunnerushuset, museumsdel oppr.

Erling Skakkes gate 66 - Tronka

Festningsgata 2 - Kristiansten festning, befalsskole

Granåsvegen 60 Granåsen, våningshus

Grilstadvegen 4 - Kvernbakken, uthus

Grilstadvegen 4 - Kvernbakken, dukkehus

Grilstadvegen 4 - Kvernbakken, bolig

Hospitalsløkkan 2 - Trondhjems Hospital, (drift siden 1277)

Hvedingsveita 8 - Gammeldagshuset

Høgskoleringen 1B - Gløshaugen, Østre

Høgskoleringen 1 - Gløshaugen: Hovedbygning og allé

Ilsvikveien 28 - Ilsviken gård, 3-fløyet anlegg

Kristiansten festning, lagerbygning

Innherredsveien 1- Bakke kirke

Innherredsveien 78 - Lademoen kirke

Innherredsveien 3 - Bakke gård, stabbur

Innherredsveien 3 - Bakke gård, sidebygning, kalles anneks

Innherredsveien 3 - Bakke gård, våningshus

Kalvskinnsgata 2 - Weibyes gård, Kong Carl Johans arb.stift.

Kalvskinnsgata 2 - Weibyes gård, Kong Carl Johans arb.stift.

Kinnvegen 5 - Persaunet leir

Kinnvegen 4 - Persaunet leir

Kjøpmannsgata 1 - Marinen,depotbygning, "Sanitetslageret"

Kjøpmannsgata 1 - Marinen, vaktbygning

Kjøpmannsgata 1 - Marinen,våningshus, distriktsing.bolig

Kjøpmannsgata 70 - Brattørvakta

Kjøpmannsgata 3 - Brovakten/ Vollmesterboligen

Klæbuveien 43 - Døves kirke

Kolbjørn Hejes vei 4 - Gløshaugen, Gamle kjemi

Kommandovegen 1 - Persaunet leir

Kommandovegen 3 - Persaunet leir

Kongens gate 99 - Ilen kirke

Kongens gate 70A - Hospitalskirken

Kongens gate 5 - Vår Frue kirke

Kongens gate 85 - Tukthuset

Kongens gate 95 - Overgevaldigerboligen

Kongens gate 95 - Kriminalasylet, opprinnelig fengsel

Kongens gate 2 - Lorckgården,storkjøpmannsvåningshus

Kongens gate 7 - Hornemannsgården, storborgerpalé

Kongens gate 14B - Svaneapoteket (Sommergården)

Kongens gate 97 - Skansevakten

Kongens gate 91B - Fattighuset

Kongens gate 91 A - Thomas Angells Stuer

Kongsgårdsgata 1 - Erkebispegården: Lavetthuset

Kongsgårdsgata 1 - Erkebispegården: Østhuset, Vesthuset, Forrådshuset og Bakeriet

Kristianstensbakken 30 - Kristiansten festning: Kommandantboligen

Kristianstensbakken 30 - Festningen

Kristianstensbakken 38 - Kristiansten festning, lagerhall

Kuhaugen - Utkikkspost Kuhaugen

Kyavegen 12 - Persaunet leir

Kyavegen 10 - Persaunet leir

Kyavegen 27 - Persaunet leir

Kyavegen 29 - Persaunet leir

Kyavegen 6 - Persaunet leir

Kyavegen 8 - Persaunet leir

Lade allé 36 - Lade Kirke

Lade allé 60 - Ringve gård: "Wessel-bygningen"

Lade allé 40 - Lade gård: Søndre sidebygning

Lade allé 40 - Lade gård: Hovedbygningen

Lade allé 40 - Lade gård: Nordre sidebygning

Lade allé 40 - Lade gård: Opprinnelig stall, grisehus m.m.

Lade allé 40 - Lade gård: Opprinnelig fjøs

Lade allé 40 - Lade gård: Låve

Lade allé 90 - Leangen: Lysthus

Lade allé 90 - Leangen: Sidebygning, forpakterbolig

Lade allé 90 - Leangen: Driftsbygning

Lade allé 90 - Leangen: Stabbur

Lade allé 90 - Leangen: Hovedbygning

Munkegata 6 - Underoffiserskolen, også depotbygning

Munkegata 4 - Ekserserhuset

Munkegata 2 - Bakeriet

Munkegata 8 - Trondheim Katedralskole

Møllebakken 4 - Møllehaugen, våningshus

Møllebakken 4 - Møllehaugen, fjøs-stall. Lik bid som vån.h.

Nyplia 7 - Leinstrand kirke

O.S Bragstads plass 3 - Gløshaugen,Vestre

O.S Bragstads plass 1 - Gløshaugen, infohuset

O.S. Bragstads plass 2G - Gløshaugen, Gamle elektro

Olav Kyrres gate 17 - Hospital-sykehjem

Olav Kyrres gate, nord for 17 - Bolig, ingen adr. Nord for Olav.K.gate 17

Paul Fjermstads veg 17 - Vestre Blusuvold, våningshus

Peter Egges plass 1 - Gamle Rådhus (tomt for rådhus fra 1669)

Prinsens gate 20 - Trøndelag Teater

Ranheimsvegen 196 - Ranheim kirke

Sem Sælands vei 5 - Gløshaugen, Gamle fysikk

Skansen - Skansen bru

St. Jørgensveita 2 - St. Jørgens Hus

Stadsing. Dahls gate 54 - Bakkaune, våningshus

Statsråd Kroghs veg 53 - Havstein kirke

Strindvegen 2 - Lerchendal, våningshus

Strindvegen 2 - Lerchendal, sidebygning

Strindvegen 2 - Lerchendal, bur

Sverresborg alle 11 - Sverresborg T.F.museum. Stabbur.

Sverresborg alle 13 - Grønninggården,før:E.Skakkes g.13,STFM

Sverresborg alle 13 - Tavern,tidl: på Brattøra, nå STFMuseum

Sverresborg alle 11 - Stenbrogården,tidl.E Skakkes g.15.STFM

Sverresborg T.F.museum - Sverresborg T.F.M. Haltdalen stavkirke

Sverresborg T.F.museum - Sverresborg T.F.museum. Lo kirke

Teglbrennerveien 7 - Trondhjems Aktieteglværk

Tiller-Ringen 191 - Tiller kirke

Tunvegen/Hørløcksvei - Charlottenlund bunker,kommandoplass

Ubåtsvingen 5 - Persaunet leir

Ubåtsvingen 3 - Persaunet leir

Ubåtsvingen 1 - Persaunet leir

Ulavegen 4 - Persaunet leir

Ulavegen 6 - Persaunet leir

Ulavegen 5 - Persaunet leir

Ulavegen 8 - Persaunet leir

Unummerert bruksenhet - Persaunet leir,badehus flyttet jmf reg.plan

Utsiravegen 1 - 10 - Persaunet leir, bunker

Vegmesterstien 12 - Ferstad gård, Byåsen våningshus

Østmarka psyk. sykehus - Lysthus-paviljong

Østmarka psyk. sykehus - Hytte-fritid

Østmarka psyk. sykehus - Hospital-sykehjem

Østmarka psyk. sykehus - Kapell

Østmarka psyk. sykehus - Bur-stabbur-loft

Østmarka psyk. sykehus - Bur-stabbur-loft

Østmarka psyk. sykehus - Låve

Østmarka psyk. sykehus - Lysthus-paviljong

Østmarka psyk. sykehus - Lysthus

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Produksjonslokale, Østmarka sykehus

Østmarkveien 15 - Hospital-sykehjem

Østmarkveien 15 - Driftsbygning

Øvre Bakklandet 33 - Baklandet skydsstation, forretning

Øvre Bakklandet 33 - Baklandet skydsstation, eldhus-bryggerhus

Øvre Bakklandet 33 - Baklandet skydsstation, fjøs-stall