Etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag formiddag denne uken gikk ut med informasjon om en terrortrussel rettet mot Norge, har en rekke tiltak blitt iverksatt for å høyne sikkerheten i landet.

Dette gjøres blant annet ved å øke beredskapen ved trafikknutepunkter og store arrangementer i Trøndelag.

Olavsfestdagene åpner ved tale av ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, på Torvet i Trondheim klokken 12.00 i dag. Etter dette er det prosesjon til Nidarosdomen som ender i Borggården.

- Politiet prøver å være til stede der folket er. Nå er godværet med oss så vi regner med å se blide folk, sier Geir Hilmarsen, politiets innsatsleder for Olavsfestdagene i helga til adressa.no.

Synlig uniformert politi

I forbindelse med åpningen av Olavsfestdagene har politiet en forhøyet beredskap og følger trusselbildet nøye.

- Det vil være synlig uniformert politi og politi i sivil under arrangementet, sier stabsjef Torkjel Rendal ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Ettersom politiet har gjennomført en generell bevæpning på grunn av terrortrusselen, betyr det at også bevæpnet politi vil være synlig under dagene.

Tett på arrangementer

Rendal ønsker ikke å gå i detalj på om de følger noen arrangementer under Olavsfestdagene tettere enn andre, og understreker at det er ingen endring i trusselbildet, eller opplysninger som tilsier at de bør rette større oppmerksomhet mot enkeltarrangementer.

Samtidig påpeker Rendal at politiet vil være tett på arrangementer som trekker store ansamlinger med mennesker, for å overvåke og gripe inn dersom en situasjon oppstår.

- Vi ser ingen grunn til at publikum ikke skal møte opp noen arrangementer, og vi ønsker at Olavsfestdagene skal bli arrangert på en så normal måte som mulig, selv om situasjon i Norge er at vi har en forhøyet beredskap på grunn av terrortrusselen.

Kommuniserer med politiet

Sikkerhetsjef Børge Rødli ved Olavsfestdagene sier at de tar trusselen og sikkerheten til publikum på alvor.

- Vi gjør kontinuerlige vurderinger, og kommuniserer med politiet mange ganger i løpet av en dag. Det er politiet som er rådgiver, og de som initierer de eventuelle tiltakene vi iverksetter. De har signalisert at de vil være stede under åpningen, og det er naturlig ettersom det vil være mange folk samlet i byen, sier Rødli.

Fokuset er fortsatt å lage en god festival som avholdes som normalt.

- Vi iverksetter ikke synlige tiltak som publikum i utgangspunktet vil merke. Men vi har en forhøynet beredskap innad i staben, så hvis situasjonen forandrer seg, kan vi kan handle raskt, sier Rødli.

Arrangeres for 52. gang

Olavsfestdagene blir arrangert for 52. gang, og varer til og med 3. august.

Etter prosesjonen vil det klokken 13.00 serveres smakebiter fra årets program fra scenen i Borggården, og publikum får høre årets tale ved kulturminister Torhild Widvey.

Her er fire politibetjenter som følger med aktiviteten på festivalen. Foto: stian wallum
Fokuset er fortsatt å lage en god festival som avholdes som normalt, sier festivalen selv. Foto: KIM NYGÅRD
Innsatsleder Geir Hilmarsen i politiet er til stede på åpningen av Olavsfestdagene. Foto: Kim Nygård
Bevæpnet politi følger med under åpningen. Foto: Berit Buran Juul