Ordføreren bygde ny butikk før naboklage var behandlet. Nå er lokalene ulovlige