Bekken i Bymarka er knallgrønn: - Aldri sett noe lignende