- Det gir klarhet for ansatte og retning fremover for selskapet, sier adm. dir. Randi Flesland til Adresseavisen.

Direktøren er overbevist om at flyttingen er godt faglig begrunnet både i forhold til flysikkerhet, det tekniske mulige og det økonomisk nødvendige.

- Jeg er fornøyd med at beslutningen er fattet, men har ikke noe personlig forhold til om kontrollsentralen bør ligge i Trondheim eller Bodø. Nå er jeg opptatt av å ta vare på hver enkelt ansatt på Værnes. Det er viktig for meg å ivareta på en god måte de mange som er i en vanskelig situasjon, sier hun.

Selv om hun er overbevist om at beslutningen er godt faglig begrunnet, medgir hun at det selvsagt var diskusjon i Avinor-styret i forkant av beslutningen. Flesland er opptatt av at onsdagens beslutning sørger for å redusere antall kontrollsentraler fra fire til tre. Målet som styret i Avinor besluttet om før jul, er å komme ned i to kontrollsentraler her i landet.

Endelig avklaring om kontrollsentral sør, mellom Røyken utenfor Oslo og Stavanger, kommer senere.

- I denne prosessen er det avgjørende for oss å sikre at høy flysikkerhet blir opprettholdt, sier Flesland. Hun poengterer at det er markedet som krever omstillingen som nå blir iverksatt. - Vi er nødt til å tilpasse forholdet mellom kostnader og inntekter, og samtidig ivareta vårt oppdrag overfor de reisende, sier Flesland.

Intet valg

Styreleder i Avinor, tidligere Høyre-politiker Ander Talleraas, fastslår at det var bare en vei flyttelasset kunne gå, når det først var avklart at sentralene i Bodø og Trondheim skulle slås sammen. - Ny teknologi gjør at Bodø var alternativet. Vi kunne ikke gått motsatt vei og lagt sentralen til Værnes. Det ville skapt ytterligere forsinkelser, sier Talleraas, som poengterer at det handler om innsparing på 19 millioner kroner.

- Er det mye penger i Avinor-systemet?

- Ja, vi synes det er mye penger i en situasjon hvor vi arbeider med innsparinger på 400 millioner kroner, sier Talleraas.

Mindretallet i styret kjempet for utsettelse av vedtaket om flytting. Men det ble avvist: - Alt kan utsettes. Men det utsetter også effekten av vedtakene. Vi ønsket vedtak nå fordi saken har vært grundig utredet og drøftet med alle parter, sier styrelederen. Han medgir at Avinorer inne i en tøff prosess.