Marek Jasinski meldte seg ut av Rødt før jul i fjor etter at Trondheim Rødt ikke fikk medhold fra partiet sentralt om å ekskludere Arne Byrkjeflot fra partiet. Byrkjeflot har hatt et forhold til en ung kvinnelig medlem i lokalpartiet, og store deler av lokallaget mente han burde ekskluderes for dette.

Marek Jasinski er valgt som vararepresentant til bystyret for Rødt, men meldte seg for en uke siden inn i Arbeiderpartiet. Dermed representerer han nå Ap i de møtene der Rødts faste representanter har meldt forfall. Arbeiderpartiets bystyregruppe har med dette vokst fra 27 til 28 representanter på møter der Jasinski blir kalt inn som vararepresentant.

Bystyret orientert

Jasinskis overgang ble gjort kjent for bystyret torsdag kveld, og det ble ryddet en plass til han på Ap-benken i bystyresalen, langt unna de vanlige plassene for Rødt i salen.

– Jeg meldte meg ut av Rødt sammen med 19 andre i Trondheim, og kom etter hvert frem til at Arbeiderpartiet ligger nærmest mitt politiske syn nå. Derfor vil jeg møte for Ap på de møtene der noen fra Rødt har meldt forfall, sier Jasinski til adressa.no.

Rødt i oppløsning

Bystyregruppa til Rødt i Trondheim er i full oppløsning etter den såkalte Byrkjeflot-saken ble kjent i fjor høst. I desember i fjor ble Rødts representant i bystyre, Astri Holm, fritatt for sine politiske verv. Det førte til at vararepresentant Jo Skårderud rykket inn som partiets andre faste representant, i tillegg til Arne Byrkjeflot.

Adresseavisen skrev torsdag at Jo Skårderud nå ikke lenger ønsker å fortsette som Rødts representant i bystyret. Skårderud har i et brev til Rødts bystyregruppe gjort det kjent at han ikke vil fortsette i samme bystyregruppe som Arne Byrkjeflot.

Skårderuds har nå sendt brev til Trondheim kommune der han gjør det klart at han ikke lenger er å regne som gruppeleder for Rødt. Samtidig ber han om råd fra juridisk avdeling om reglene for fritak av politiske verv, og mulighetene for å fortsette som uavhengig representant i bystyret.

Det er derfor uklart om Skårderud kommer til å fortsette å møte som partipolitisk uavhengig representant, eller om han søker fritak for sine politiske verv. Arne Byrkjeflot sa til Adresseavisen torsdag at han avventer å ta stilling til om han fortsetter som representant for Rødt til etter at landsstyret i Rødt har behandlet en rapport om den såkalte Byrkjeflot-saken om 14 dager.

På kveldens bystyremøte har derfor Rødt kun en representant i bystyresalen. Vararepresentant Jon Peder Denstad satt alene på Rødt-benken. Både Arne Byrkjeflot og Jo Skårderud har meldt forfall til kveldens møte.