Fra første januar 2017 er det slutt på at elbiler og biler som drives med hydrogen kan parkere gratis i Midtbyen. Bystyret har bestemt at de nå skal betale parkeringsavgift på samme måte som andre biler.

Bilbruken øker

Bakgrunnen for innstramningene for elbiler skyldes av bilbruken i Trondheim går opp. Parkeringsplasser i Midtbyen har lenge vært fylt opp av elbiler som står parkert gjennom store deler av dagen. Dette skaper en risiko for at Trondheim kommune mister tilskudd de mottar for arbeidet med å redusere bilbruken gjennom Bymiljøavtalen med staten. Elbiler har i stor grad overtatt for konvensjonelle biler som transportmiddel til og fra jobb i Midtbyen, og har frem til nå kunne stått parkert gratis gjennom hele arbeidsdagen dersom eierne flyttet litt på dem en gang om dagen. Nå ønsker flertallet i bystyret å stramme inn, og vil heller at de som arbeider i Midtbyen skal bruke kollektivtrafikk til og fra jobb.

Tidligere har Trøndelag elbilforening sagt at de frykter at innføring av p-avgift for elbiler i Trondheim fra 1. januar vil føre til at flere vil kjøpe diesel- eller bensinbil. Flertallet i bystyret deler ikke denne bekymringen.

En bil er en bil

- Det er viktig og riktig at vi har nasjonale ordninger som sikrer at man i valget mellom elbil eller bensin- og dieselbil har sterke økonomiske insentiver for å velge elbil. Det er et godt virkemiddel i klimapolitikken. I bypolitikken er imidlertid den største utfordringen logistikk, fremkommelighet og trafikkavvikling. Hvordan sikrer vi trafikkavviklingen i byen vår etter hvert som vi vokser mot 200-250.000 innbyggere? Hvordan sikrer vi en levende midtby, med en fortsatt høy grad av handel og kultur? I bytrafikk-perspektivet er det slik at en bil er en bil. Løsningen på utfordringene er å overbevise flere til å kjøre kollektivt, til å gå og sykle. Ikke til å kjøre elbil. Derfor er det da også bare naturlig og riktig at vi i et byperspektiv likebehandler ulike type biler mer enn i dag, sa Aps Rune Olsø i bystyret torsdag kveld.

Aps Ellen Reitan viste til Bymiljøavtalen Trondheim kommune har inngått med staten, der kommunen får overført store summer i årene som kommer dersom kommunen klarer å redusere biltrafikken. Det siste året har biltrafikken til og fra Midtbyen økt med 60 prosent, og Reitan mente at hovedårsaken til denne økningen skyldes flere elbiler på veien.

- Gjennom Bymiljøavtalen har vi forpliktet oss til å gjennomføre tiltak dersom bilbruken går opp. Nå viser tallene at det er nettopp det som skjer, Vi må ta hensyn til kollektivtrafikken og ikke til Tesla-eierne, sa hun.

Gratis i p-hus

KrF, Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre ville fortsatt sørge for at elbilene kunne stå gratis i kommunale parkeringshus i inntil to timer, men at de må betale for parkering på gateplan i Midtbyen, på samme måte som andre biler.

- Vi vil ha andelen bilturer inn mot sentrum ned, nesten helt bort. Da er parkering et viktig virkemiddel. Men vi er uenige om hvor fort det skal gå før vi tar bort fordelene for nullutslippsbiler. Vi ønsker at det skal være lik betaling for elbiler på gateplan som andre biler. De som skal til jobb må velge buss eller andre løsninger enn å kjøre elbil til byen. Men i boligområdene bør det fortsatt være gratis å parkere med biler som ikke har utslipp, sa Hegge.

Varaordfører Hilde Opoku argumenterte for forslaget ved å peke på at det er viktig å avvente hvilke nasjonale fordeler som opprettholdes for elbilene, og at kommunen ikke må fjerne alle fordelene før man ser hva den helhetlige elbilpolitikken går ut på. Opoku mente det var viktig å opprettholde noen fordeler for å sikre at andelen elbiler øker enda mer, men at elbilister som parkerer på gateplan nå må betale for å redusere kjøring til og fra jobb med elbil.

Forslaget om gratis parkering i p-hus ble nedstemt i bystyret med stort flertall.