Det var i slutten av august i år at mannen i 50-årene fra en kommune utenfor Trondheim, hadde tatt turen til byen. I Trondheim sentrum rygget han inn i Tinghusgata mot kjøreretningen, for deretter å svinge tilbake inn i Bispegata i retning Prinsens gate - også denne gangen mot kjøreretningen, ifølge siktelsen mot mannen. Han ble tatt av politiet, og blodprøven som ble tatt rundt én time etter kjøreturen viste at mannen hadde en promille på 1,06.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse i tilståelsessaken som gikk i Sør-Trøndelag tingrett nylig. Påtalemyndigheten foreslo en straff på betinget fengsel i 24 dager - noe retten var enig i. I skjerpende retning vektlegger retten at kjøringen skjedde på et sted hvor det normalt er mye trafikk og ferdes en del folk. I formildende retning pekes det på at siktede har tilstått forholdene i siktelsen.

I tillegg til den betingede straffen må mannen i 50-årene betale en bot på 75 000 kroner samt at han mister førerretten i 21 måneder, og må avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

Han vedtok dommen på stedet.