Oppgraderingen av gata kan bli utsatt i flere måneder