Mann stjeler boller og brus hele tiden: - Kjøpmennene er rike

foto