– Dette vil svekke foreldrenes valgfrihet og gi mindre mangfold