E6 ved Stavsjøfjelltunellen stengt i begge kjøreretninger