Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen krever nå at sykehusene kutter bruken av deltidsansatte med 20 prosent i løpet av 2011, og vil ha månedlig rapportering for å følge opp tiltakene. Resultatet vil bli at flere sykepleiere får heltidsstilling.

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim arbeider nå om lag 3 500 sykepleiere. I følge foretaktillitsvalgt Knut Jørgen H. Rotabakk er om lag halvparten av disse ansatt i deltidsstillinger, noe som medfører både faglige og sosiale utfordringer.

Samtidig leverte de deltidsansatte 122 årsverk i såkalt mertid (tiden mellom deltidsstillingen og en heltidsstilling, journ.anm.) på de første åtte månedene i 2010.

Lite ambisiøst

- Det er en gledens dag når vi endelig får et konkret krav fra helseministeren. Likevel er det et skår i gleden at prosentandelen ikke er høyere. Temaet er jo ikke akkurat nytt av dagen og derfor synes jeg 20 prosent er litt lite. Vi har jobbet lenge for å få til en god politikk innenfor dette området og jeg synes at helseministeren skulle vært litt mer ambisiøs, sier Knut Jørgen H. Rotabakk.

Frykter mer helgejobbing

- Hvilke signaler forventer du nå fra arbeidsgiveren?

- Jeg forventer vel at de kommer med samme budskap som de har kommet med lenge; at sykepleierne må jobbe oftere enn hver tredje helg for at denne kabalen skal gå opp. Vi er ikke innstilt på å gi fra oss ferdig forhandlede og opparbeidede rettigheter og kommer til å stå hardt på det. Men jeg mener at vi skal få en løsning på flere heltidsansatte uten at det skal gå utover den enkelte sykepleier, verken i form av å jobbe flere helger eller å få økt vaktbelastning, mener Rotabakk.

foto
Knut Jørgen H. Rotabakk jubler for krav om kutt i deltidsbruk. Foto: Foto: KJELL A. OLSEN/PRIVAT