Flere solstudioeiere i Trondheim reagerer kraftig på at enkelte i bransjen tilsynelatende ikke tar kravet om alderskontroll alvorlig.

- Min nærmeste konkurrent her på Nardo har ikke alderskontroll, og kunder forteller at de heller drar dit for å slippe registreringen, sier en oppgitt Lars C. Ottesen ved Nardo sol og velvære.

- Det skjer ingenting

Fra 1. januar ble det lovpålagt med en form for alderskontroll for de som driver solstudio. I en kontroll gjennomført av Trondheim kommune hadde kun to av ni solstudio alderskontrollen i orden.

Ottesen mener enkelte solstudiodrivere bevisst venter med «å skru på» alderskontrollen til de eventuelt blir truet med dagbøter.

- Vi vil at det skal få konsekvenser å ikke følge de nye retningslinjene. Om noen selger øl til en person på 16 år reageres det umiddelbart. Om den samme 16-åringen soler seg i et solstudio som ikke har alderskontroll skjer det ingenting, ifølge Ottesen.

Solstudioeier Lars C. Ottesen i Trondheim har sett solkundene snu ved terminalen når de blir bedt om å registrere seg. Foto: Frank Lervik

- Mister kunder til useriøse

Han får støtte fra Hege Næve som driver Mysun på Heimdal.

- Vi taper kunder til de som ikke driver seriøst. Det er provoserende. Saksgangen er treig og det utnyttes av de som ikke har alderskontrollen i orden. De vet at de ikke risikerer noe. Når de eventuelt får varsel om dagbøter trykker de på en knapp, så har de systemet klart de også. I mellomtiden har de sikret seg mange nye kunder, sier Næve.

Ting tar tid

I Trondheim kommune er det Miljøenheten som fører tilsyn med solstudioene. De bekrefter at vegen fra tilsyn til eventuelle dagbøter er lang.

- Vi har vært på uanmeldte tilsyn, og har i de fleste tilfeller ikke truffet eier på tilsynet. Forvaltningsloven stiller krav om at eier skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg. Dette gjelder både vedtak om retting og vedtak om eventuell tvangsmulkt.  Vi sender derfor først ut tilsynsrapport. Vanligvis sendes pålegg om retting cirka tre uker etter tilsynsrapporten, med cirka tre ukers frist for retting og tilbakemelding, forklarer rådgiver Elin Grønvold Aunet i Trondheim kommune.

- Hva blir dagbøtene i Trondheim?

- Dette har vi ikke avklart ennå. Hvis det blir aktuelt i Trondheim, vil vi diskutere størrelsen på tvangsmulkten med Statens strålevern og våre jurister, sier Aunet.

Solstudio-kontrollør Elin Grønvold Aunet i Trondheim kommune har vært på flere uanmeldte tilsyn etter at kravet om alderskontroll ble innført ved nyttår. Foto: Frank Lervik

Ber kommunene om raskere behandling

Det er Statens strålevern som har forvaltningsansvaret for solarier og alderskontroll ved solstudioer. I forrige uke sendte de ut ny informasjon til kommunene der det redegjøres for hvordan de skal forholde seg i tilsynssakene.

- Vi anmoder kommunene om å få ut tilsynsrapportene så fort som mulig, og samtidig varsle om pålegg om retting der avvik blir funnet. Solstudioinnehaveren får da en ukes kommentarfrist og to uker til for å rette avvikene, sier Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør i Statens strålevern.

500 kroner per solseng

Ifølge Statens strålevern bør det ikke gå mer enn tre uker fra tilsynsrapporten og varsel om pålegg er sendt fra kommunen til systemet må være på plass. Hvis ikke blir det dagbøter.

- Vi har anmodet kommunene om å ilegge tvangsmulkt på 500 kroner per solseng per dag. De som har mange solsenger får dermed større dagbøter, sier Kofstadmoen.

Avdelingsleder i Statens strålevern, Hanne Kofstadmoen, ber kommunene om rask saksbehandling når solstudio driver uten godkjent alderskontroll. Foto: Statens Strålevern

Deler frustrasjonen

Statens strålevern har også full forståelse for at enkelte solstudioeiere i Trondheim er frustrerte.

- Vi deler frustrasjonen til de som har alt i orden. Vi vil oppfordre dem til å melde fra til kommunen om de som ikke har system for alderskontroll  i orden, slik at kommunen kommer seg ut på tilsyn der behovet er størst, sier Kofstadmoen.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.