foto
Odd Reitans hjertepromenade blir ikke prioritert på budsjettforslaget Trondheim kommune presenterte i dag. Foto: Ivar Mølsknes

Det kom frem da budsjettet for 2008 ble lagt fram i rådhuset fredag morgen.

Hjertepromenaden er en sammenhengende vandring langs Nidelva og kanalen, som skal ha en lengde på omtrent 4,5 kilometer.

Les også: MILLIONER TIL BYVISJON

Hjertepromenaden inngår i Odd Reitans ønske og plan for hvordan Trondheim bør og skal utvikle seg fremover, og deler av arbeidet er allerede i gang.

Det er allerede satt i gang et forprosjekt som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med Hjertepromenaden, som Adresseavisen skrev om for første gang i mars 2006.

Promenaden skal gå på utsiden av Midtbyen, og danne en sammenhengende sti langs Nidelva og kanalen.