At ungene sykler avgårde på en trygg skolevei er bare å glemme her. Vi er på fylkesvei 875 som går fra Eklesbakken og opp til Jervan ved Jonsvatnet. I en av svingene bor Sigrid Dahl og Baard Johansen. De har vært utrygg på skoleveien her siden ungen startet på Bratsberg skole for ti år siden. Skolen ligger snaue to kilometer lenger opp.

Har du tips om farlig skolevei kan du sende inn her.

Bråbremsing og unnamøvre

De har sett bilene havne i grøfta i svingen nedenfor huset og sett barna balansere seg frem på vegskuldra eller gått nede i grøfta for å komme frem til bussholdeplassen. Det finnes ikke gang- og sykkelsti på strekningen. De fleste bussholdeplasser består av kantstopp, da det ikke er plass til busslommer. Det betyr at ungene må stå i grøftekanten, mens bussjåførene gjør sitt beste for ikke å hindre annen biltrafikk.

Les også: Mistet førerkortet etter å ha råkjørt forbi skoleelever

- Bråbremsing og unnamanøvre er faste innslag på veien her. Syv personer har mistet førerkortet her den siste måneden og politiet har gitt over 50 bøter til folk som har holdt for høy fart, sier Dahl.

Les også: Nesten hundre sjåfører kjørte for fort ved skoler i Trondheim

Busspeil i hodet

- En kar i nabolaget måtte holde seg fast i pyntelista som går langs bussen for ikke å bli skjøvet ned i grøfta. En annen fikk speilet på bussen i hodet da den passerte. Veien er smal hele veien fra Eklesbakken og opp til Bratsberg ridesenter . Vi har klaget til kommunen, men ingen ting har skjedd, sier Sigrid Dahl.

Les også: Mange kjørte for fort i Bratsbergvegen

foto
Sigrid Dahl på tur opp Bratsbergveien. Hun er bekymret for trafikksikkerheten i området. Foto: Kim Nygård

Hun har fått vite at kostnadene på gang- og sykkelvei fra Eklesvingen og to kilometer oppover vil ligge på 85 millioner kroner.

- Drømmen er jo å få til det, men i det minste burde fartsgrensen vært satt ned og det burde vært satt opp flere skilt om at dette er skolevei og at det ferdes barn ute i veibanen, sier Dahl.

Les også: - Mest skremmende at folk med barn kjører for fort ved skolene

200 underskrifter

I januar ble det samlet inn 200 underskrifter i området der det ble klaget på trafikksikkerheten. Rektor på skolen har også sendt brev til kommunen med bekymring for utrygg skolevei.

På adressa.no er det nå sendt inn 135 meldinger til «Farlig skolevei».

Fra Bratsberg fikk vi følgende:

- Smal, svingete og uoversiktlig skolevei. Ingen fortau/gang- og sykkelsti, ei heller veiskulder.

- Alle barn og ungdommer har skolebuss-tilbud, men de bør da komme seg trygt til og fra bussholdeplassene.

- Vi er flere foreldre som oppfordrer barna til å gå over plenen til naboen, for å unngå de farligste områdene langs den farlige skoleveien.

- 40-soner og fartsdumper har dessverre liten eller ingen virkning.

- De siste fartskontrollene som har blitt gjennomført i det siste, i området taler sitt tydelige språk!

- Trafikksikkerheten langs Bratsbergvegen i bygda Bratsberg, Fylkesvei 875 er under enhver kritikk!

- Vi som bor langs den trafikkfarlige Bratsbergvegen har med håp om endring/ utbedring i en årrekke henvendt oss til de ansvarlige offentlige instanser; Trondheim Kommune, Statens Vegvesen og Politiet. Sistnevnte har i det siste gjennomført noen fartskontroller i nærområdet. Vi er takknemlige for det, og håper at denne «kartleggingen» betyr at det i nærmeste fremtid blir gjort noen grep.

Les også: Bekymret for sønnens skolevei ved Kyvannet

foto
Når bussen kommer blir det ekstra trangt og farlige situasjoner kan oppstå. Vinterstid er det enda verre. Foto: Kim Nygård

Trafikken øker

- Noe av problemet er at folk ikke tør slippe ungene ut i gata. Uansett er det et stykke til bussholdeplassen. Og da blir det til at folk kjører ungene til skolen, noe som igjen fører til mer trafikk. Og generelt er det blitt mer trafikk her de siste årene, sier Sigrid Dahl.

Nå er sykkelsesongen i gang. Det er ingen unger å se på veien, men sykkelfolket har begynt å røre på seg og skal ta den populære «Bratsbergrunden». Det samme gjelder MC-folket. Det gir grunnlag flere farlige situasjoner. Vinterstid er det enda smalere vei når brøytekantene hoper seg opp.

foto
Når bussen kommer blir det ekstra trangt og farlige situasjoner kan oppstå. Vinterstid er det enda verre. Foto: Kim Nygård