Svein Otto Nilsen tok opp saken i bystyrets møte torsdag kveld. I en interpellasjon til ordføreren viste Nilsen til en demonstrasjon i slutten av november mot at amerikanske soldater skal øve på Værnes. Demonstrasjonen fant sted i parken hvor minnesmerket etter 22. juli-terroren er satt opp.

Sikre kunstverkene

- Terroranslaget mot regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011 var et traume for mange mennesker og en tragedie for hele samfunnet. Skal virkelig denne plassen være åpen for alle demonstrasjoner eller skal plassen være et minnested for alle de som ble berørt av den forferdelige tragedien 22. juli? Skal plassen bli en kamparena for alle grupperinger i samfunnet, både venstreradikale og høyreekstreme, eller skal det kostbare minnestedet være et sted hvor man nettopp fanger opp fellesskapet? Jeg føler nå at vi må tørre å ta diskusjonen. Hva vil vi med plassen? Ønsker vi at kunsten kan bli ødelagt gjennom enkelte demonstrasjoner som kan gi motdemonstrasjoner, eller skal man bestemme hva man ønsker å ha av arrangement i minneparken, sa Nilsen og stilte spørsmål om hvorvidt ordføreren er enig i at man bør se på bruken av Tordenskioldsparken for å sikre at parkens kunstverk blir bevart.

Skal brukes av alle

Ordfører Rita Ottervik er uenig i at det skal legges restriksjoner på bruk av parken, og deler ikke bekymringene om at kunstverkene der kan bli ødelagt. Ottervik sier at parken er definert som et nytt byrom som skal kunne brukes av alle og parken kan reserveres for ulike arrangement.

- Når det gjelder selve kunstverket, så er det laget for å brukes. Betongøyene er støpt i et bestandig materiale, og etter noen utfordringer i starten, har man nå funnet fram til gode måter å vedlikeholde disse på. Det er lagt godt til rette for at dette skal være en arena for demokrati, og spesielt ungdommers ytringer, sa Rita Ottervik.

LES OGSÅ (KRONIKK): Når litteraturen hogges i stein

Avstand fra ekstreme holdninger

Ordføreren håper parken blir et sted for åpenhet, respekt og demokrati, og et sted hvor man kan være sammen og hvor man kan vise avstand fra ekstreme politiske og ideologiske holdninger og handlinger.

- Vi skal, som Svein Otto Nilsen uttrykker, praktisere og hegne om både demokrati og fellesskap. Å gjennomføre lovlige demonstrasjoner i vårt nye byrom, ser jeg på som en del av dette, sa Rita Ottervik.

I svaret til Svein Otto Nilsen understreker Rita Ottervik at hun ønsker mange typer arrangement velkomne til å ta i bruk Tordenskioldsparken.

- Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre spesielt ideelle organisasjoner, og ungdomsorganisasjonene til å utnytte mulighetene parken er lagt til rette for; til både ytringer og kulturutøvelse.

Møter motbør

Forslaget fra Nilsen møter motbør fra samtlige politiske ungdomsorganisasjoner i Trondheim og fra Støttegruppa etter 22. juli. I en felles erklæring fra FpU, Unge Høyre, Unge Venstre, KrFU, Grønn Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og AUF avviser de på det sterkes forslaget fra Nilsen om å begrense mulighetene til å bruke parken som et sted for politisk markering.

- 22. juli var et angrep på AUF og Arbeiderpartiet, men det var også et angrep på demokratisk, politisk aktivitet og åpen meningsutveksling. Minnestedet etter 22. juli bør derfor brukes nettopp til slik åpen meningsutveksling og politisk aktivitet, så lenge dette er i tråd med de demokratiske idealene om et åpent og inkluderende samfunn. Forslaget fra Svein Otto Nilsen om å begrense mulighetene til dette er i direkte strid med minnestedets uttalte formål og må derfor avvises på det sterkeste, heter det i erklæringen.

Støttegruppen etter 22. juli skriver at de mener ofrene fra Utøya og Regjeringskvartalet best hedres ved å la minneparken bli et sted for åpen politisk ytring.

- Terroranslaget var et angrep på demokratiet, og vårt svar på angrepet må være mer åpenhet og demokrati. Vi mener vi hedrer ofrene fra Utøya og Regjeringskvartalet best ved å la minneparken bli et sted for åpen politisk ytring, skriver støttegruppen.

Nilsens fremmet opprinnelig forslag om at bystyret skulle be rådmannen vurdere hvilke arrangement man skal tillate i parken, men etter å ha møtt motbør fra flere unge representanter i bystyret, trakk han forslaget sitt.

Aps Julie Hole fremmet forslag på vegne av Ap, SV, V, KrF, MDG og Sp som sier at bystyret mener minnestedet etter 22. juli skal være en arena som brukes til åpen meningsutveksling og politisk aktivitet i tråd med de demokratiske idealene om et åpent og inkluderende samfunn. 66 av bystyrets 67 medlemmer stemte for forslaget, en representant stemte mot.

foto
Minneparken etter 22. juli i Tordenskioldsparken skal være en arena som brukes til åpen meningsutveksling og politisk aktivitet i tråd med de demokratiske idealene om et åpent og inkluderende samfunn. Det slo bystyret fast torsdag. Foto: Morten Antonsen