«Griskjøring» førte til kollisjon på veien til Skistua