Turen er sponset av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum, et forum ingen av politikerne hadde hørt om. Heller ikke kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, kunne si noe mer om forumet. Han får nå i oppdrag å klarlegge alle detaljene rundt reisen og arrangøren.

I alt 30 helseledere fra flere sørtrønderske kommuner deltar på reisen som varer fra 16. februar til 7. mars. Av disse 20 dagene er det satt av i underkant av fire dager til faglig program. Turen koster 26 000 kroner per person. Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum arrangerer to årlige konferanser, der leverandører i helsesektoren betaler for å stille ut sine varer. Denne betalingen bidrar til at konferansene går med overskudd, et overskudd som brukes til å sende de kommunale lederne på tur.

Ikke på fritiden

Ordfører Rita Ottervik (Ap) er tydelig på at kommunalt ansatte ikke skal delta på sponsede arrangement, heller ikke på fritiden.

– Dette er sterkt beklagelig og svekker kommunens omdømme. Hvis forumet blir finansiert av leverandørbransjen, foreligger det et klart brudd på kommunens etiske regelverk. Det er her et behov for å rydde opp i forhold til ulike nettverk. Og vi har systemer for innkjøp av varer og tjenester.

Omgår regelverket?

Kommunalråd Yngve Brox (H) stilte i januar spørsmål om mulig korrupsjon i Trondheim kommune.

– Jeg fikk til svar at alt var i orden. Så dukker denne saken opp. Det er trist. Og dersom det dreier seg om en konstruksjon som er bygd opp for å omgå kommunens regelverk, er det svært alvorlig.

Kommunalråd Geir Waage (Ap) karakteriserte det som har skjedd som svært kritikkverdig.

– Det står klart i kommunens etiske regelverk at man skal unngå forhold der man oppnår fordeler, eller som gir grunn til å tro at dette skjer.

Dårlig gangsyn

Kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge (Frp) mener deltakerne har hatt dårlig gangsyn.

– Og hva slags forum dreier det seg om? Jeg har aldri hørt om det før. Både ledere og tillitsvalgte er med på turen, så her har det skjedd en kortslutning når man ikke var våken på det som har skjedd.

Tar selvkritikk

Garåsen tar selvkritikk på saken.

– Jeg har ikke vært klok nok. Det etiske regelverket er tindrende klart, men jeg tror ikke deltakerne kan ha sett utfordringene. Min oppgave blir nå å følge opp. Hva slags forum dreier det seg om og hvilken rolle har det hatt? Så må det gjennomføres tiltak i tråd med hva vi finner.

Garåsen sier at den enkelte har rett til å ta ut ferie, men at det er et prinsipp i Trondheim kommune at man heller ikke på feriereiser skal motta støtte fra andre.