Naboene klaget på rusboliger - nå kommer saken opp på nytt