Nytt besøk av den tyske ubåten i Trondheimsfjorden

foto