Kan sendes ut av landet etter 20 år: – Jeg har kjent han siden 2007