I dag er det cirka 700 båtplasser i Trondheim. En ny avtale mellom Statens vegvesen og grunneier Anton Jenssen mer enn dobler antallet.

1000 nye plasser

Vegvesenet skal levere 600 000 kubikkmeter stein til den nye båthavna. Steinen kommer fra byggingen av Strindheimtunnelen. Den nye båthavna får rundt 1000 nye båtplasser i Grillstadfjæra på Ranheim.

- Vi har stein vi må bli kvitt. At den blir brukt til et formål som er positivt for nærmiljøet er positivt. Dette er en god løsning for oss, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Vegvesenets pressemelding.

Sparer ti år

Avtalen som sikrer småbåthavna ble signert torsdag. Harald Inge Johnsen fra Vegvesenet møtte stabssjef for byutvikling i Trondheim kommune, Bjørn Ekle, og Anton Jenssen fra Grilstad for å underskrive.

- Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang så raskt. Vi kunne ha måttet vente i 10–15 år før alt var ferdig bygd ut fordi vi måtte fått litt stein fra her og der. Men nå får vi det til på 2–3 år, sier Anton Jenssen.

Fornøyd båtforening

Trondheim båtforening har om lag 700 plasser spredt rundt på 11 forskjellige steder i Trondheim. I februar i år sto hele 100 personer på venteliste for båtplass. Ifølge leder i havnekomiteen, Tor Pettersen, har køen vært lang.

- Vi har opplevd at folk har ventet så lenge som i 5–6 år, sier han.

Pettersen syns naturlig vis at det er svært positivt med den nye båthavna. Den vil avhjelpe presset fra de mange som ønsker plass til båten.

- Nå er det ikke bare de rike som får plass. Flere kan eie båt i Trondheim.

Strindheimtunnelen påbegynnes i 2010. Dermed blir de første lastene med stein kjørt ut i Grillstadfjæra samme år. Byggingen av båthavna skjer etappevis over flere år.

foto
Slik kan den nye båthavna i Grillstadfjæra se ut når den står ferdig. Foto: STATENS VEGVESEN