Tall fra Blodbanken viser at Norge mangler 30 000 blodgivere på landsbasis.

Samtidig ekskluderes tusenvis av homofile norske menn fra muligheten til å gi blod.

- Homoseksuelle menn som er i faste forhold og ikke har byttet partner på et år, kan ikke sies å bedrive risikoatferd. Likevel blir de utestengt på livstid fra å gi blod, sier Ina Roll Spinnangr.

Lederen av Trondheim Venstre understreker at hun ikke er motstander av å gi personer med risikofylt atferd karantenetid.

- Men det er galt å behandle mennesker fra en gruppe som om de alle hadde slik atferd. En kvinne som har sex med en biseksuell mann, får karantenetid på seks måneder, mens en mann som har sex med en annen mann blir utestengt på livstid. Det gir liten mening, sier venstrelederen

Norske blodbanker har lenge rapportert om blodmangel. I Europa er det ifølge NTB bare i Estland at det gis mindre blod per innbygger enn i Norge.

- Statlig diskriminering

Nestleder Frode Fredriksen i Landsforeningen for lesbiske og homofile sier retten til å gi blod ikke er en fanesak for foreningen.

- Men forbudet mot at vi homofile kan gi blod er en forunderlig praksis, sier Fredriksen.

Svein Arne Nordbø, overlege på Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital, sier forbudet mot homofile blodgivere er en omdiskutert praksis.

- Bakgrunnen for dette regelverket er at man frykter overføring av virus og bakterier som ennå ikke er identifisert. Man fikk seg en støkk etter hiv-epidemien, der homofile skilte seg ut som risikogruppe, sier Nordbø.

Gir ikke utslag

- Men testes ikke blodet uansett før det blir overført til en pasient som trenger blod?

- Jo, men i en periode etter at man er blitt smittet av et virus eller en bakterie vil ikke våre tester gi utslag. Det går derfor en tid fra nye givere testes, til vedkommendes blod skal tappes. Og da testes blodet på nytt. Dermed elimineres problemet med falske negative tester i stor grad, sier mikrobiologen.

Les mer i Adresseavisen tirsdag.