Kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av Trondheim som kriseplass