Til tross for klare advarsler fra ansattesrepresentantene, holdt fusjonstilhengerne fast ved synet de tilkjennega i starten av møtet.

- I  et demokrati er det flertallet som bestemmer, sa styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Resultatet ble som man spekulerte i på forhånd, en skarp deling mellom de ansattes representanter, og de eksterne og studentrepresentantene på den andre siden.

Nå er det vedtatt, nå gjenstår det forhandlinger med partnerne og politikerne skal si sitt.

Blir Norges største

Dette betyr at NTNU blir Norges største universitet med nærmere 38 000 studenter. Fusjonen vil omfatte Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.

I starten av møtet la hvert enkelt styremedlem frem sitt syn. De fem ansatterepresentantene sa alle nei til fusjon. Studentrepresentantene, sammen med de fire eksterne representantene, sa alle at de ønsket en storfusjon.

Fusjon kun mellom NTNU og Hist er ikke lenger aktuelt og ble ikke stemt over.

Før avstemmingen advarte styrerepresentant Bjarne Foss fra de ansatte advarte styret mot å vedta en fusjon med knappest mulig flertall.

- Store faglige gevinster

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU sier i en pressemelding at han ser store faglige gevinster ved fusjonen.

- Vi vil kunne etablere et samlet universitet i Trondheim som dekker de fleste utdanningsområdene våre på alle nivåer. Parallelt vil et framtidig tettere samarbeid med Sintef skape større muligheter for forskningen ved NTNU. Samlet sett vil dette etter min oppfatning gi et viktig bidrag til å realisere de store ambisjonene som kunnskapsbyen Trondheim må ha i et internasjonalt perspektiv, sier Bovim.

Han begrunner fusjonen med høgskolene i Gjøvik og Ålesund med de faglige mulighetene et slikt samarbeid vil gi for teknologiområdet.

Fornøyde rektorer

I pressemeldingen sier rektorene fra Ålesund, Gjøvik og HiST at de er glade for avgjørelsen som nå er tatt.

- Dette blir en spenstig modell i utdanningslandskapet. Jeg ser noen utfordringer knyttet til fagprofiler og geografisk avstand, men disse skal vi absolutt klare å løse, sier rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

- Vi har ambisjoner om å tilføre både vår region og nasjonen ny kompetanse og innovasjonskraft. Derfor håper jeg regionale og sentrale myndigheter aktivt vil støtte strategien NTNU og høgskolene nå har lagt, sier rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik.

- Fusjonen gjør at vi sammen oppfyller vårt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte. Samtidig vil dette gagne vårt regionale arbeids- og næringsliv, da vi blir en sterkere partner innen både utdanning og forskning, sier rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund.

Skuffelse i Narvik

Høgskolen i Narvik er ikke en del av fusjonsvedtaket. Det synes rektor Arne Erik Holdø er skuffende.

- Spesielt at ikke en slik stor teknologisammenslåing har med seg det nordnorske perspektivet. Men dette har samtidig vært en nyttig og lærerik prosess hvor vi har fått sett på samarbeidsmuligheter som vi ikke har vært tenkt på før, sier Holdø.