Onsdag formiddag ble det klart at et flertall i formannskapet i Trondheim trolig vil gå inn for politianmeldelse i Kystad-saken.

Det gjaldt uavhengig av hva Aps representanter ville lande på. Ap skulle bestemme seg senere på dagen.

- Riktig å stå sammen

Onsdag ettermiddag satte Ap-representantene i et gruppemøte som tok lang tid. Til slutt kom ordføreren ut:

- Jeg er glad for at statsadvokaten ser på saken. Selv om det skjer, er det riktig for oss nå å stå sammen med de andre partiene, sier Ottervik da hun kommer ut fra møtet.

Ap har fire representanter i formannskapet i Trondheim, men en av dem, Geir Waage, har meldt seg inhabil i denne saken. Waage er nær venn av Rune Olsø. De tre andre medlemmene i formannskapet er ordfører Rita Ottervik, Sissel Trønsdal og Marek Jasinski. Det er Marte Løvik (Sp) som møter som vara for Waage.

Tre Ap-folk i formannskapet: Sissel Trønsdal (t.v.), Marek Jasinski og ordfører Rita Ottervik. Foto: RICHARD SAGEN

Bakgrunnen for at saken snart kommer opp i formannskapet, er et vedtak i kontrollkomiteen tirsdag kveld.

Der gikk et flertall i komiteen inn for å anbefale formannskapet å politianmelde saken. Arbeiderpartiets to medlemmer av kontrollkomiteen gikk imidlertid imot anbefalingen.

Leder av kontrollkomiteen Rolf Jarle Brøske kommenterer dagens utvikling:

- Det er veldig positivt at Ap nå lytter til flertallet i kontrollkomiteen. De viser at de tar saken på alvor, bidrar til at fakta kommer på bordet og saken blir etterforsket, sier Brøske.

- Ønsker full åpenhet

Ottervik mener altså det er riktig å gå sammen med de andre og anmelde selv saken.

- Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen. Da er vi enige om at det er klokest å anmelde, sier Ottervik.

- Ap stemte annerledes i kontrollkomiteen i går?

- Medlemmene av kontrollkomiteen har en selvstendig plikt til å vurdere sin egen stemmegivning. Det har ikke vært behandlet i Aps gruppe hvordan de skulle behandle saken i kontrollkomiteen. Alle i partiet er enige i at det er bra at statsadvokaten gjennomgår saken. Det er en veldig krevende sak, både fordi det er en kollega, men også fordi det er et ukjent juridisk område, sier ordføreren.

- Du er blitt beskyldt for å tåkelegge saken?

- Jeg har alltid sagt at vi ønsker full åpenhet, sier Ottervik.

Hun vil komme tilbake til når saken kommer opp i formannskapet. Ordføreren sier hun vil legge opp til en åpen politisk behandling når saken kommer på formannskapets bord.

- Jeg er glad for at rådmannen har valgt den åpenhetslinjen som han gjorde. Det er min ambisjon at vi i det arbeidet  som gjøres videre i den politisk prosessen skal følge samme linje, med mindre det kommer frem ting i kommuneloven som gjør at vi må lukke en slik behandling, sier Rita Ottervik.

Et ekstraordinært møte i formannskapet skal holdes 31. mars klokken 09.00.