Vil tilby testing av narkotika for å trygge brukerne