– Jeg har forståelse for at ansatte mener at systemet er ubrukelig