Naboer ønsker ballplass, men utbygger frykter støy