– Jeg er ansvarlig for sikkerheten til 454 elever. Når noen blir knivtruet i skoletida skaper det redsel