Ved å trykke på illustrasjonen ovenfor kan du ta de valgene for storbyhallen som du er mest enige i, og lese argumentene for og mot de valgene du går inn for.

Oppdater deg på debatten rundt storbyhallen i Trondheim - her er alle sakene