Advokat Øystein Storrvik mener forklaringene i retten har talt til Anders Behring Breiviks fordel, til tross for at ingen vitner har sett spor av isolasjonsskader eller umenneskelig soning.

For hvert ord terroristen sa, ble saken hans bare dårligere og dårligere, skriver politisk redaktør Tone Sofie Aglen. (Krever innlogging)

- Enkelt å se

Totalt har sju vitner forklart seg under rettssaken i gymsalen i Skien fengsel denne uken. I tillegg har en rapport fra Sivilombudsmannen blitt lest opp i retten.

Plagene han har oppgitt som vedvarende hodepine, søvnproblemer, apati og tap av mening, mente vitnene var forbigående plager av mindre alvorlig art.

- Det er viktig å skille mellom mild og alvorlig isolasjonsskade. Som regel holder det med ett besøk for å fastslå om en innsatt lider av alvorlig isolasjonsskade. Det er som regel enkelt å se. Da er vedkommende for eksempel usammenhengende og apatisk, forklarer Svein Øverland, seksjonssjef og psykologspesialist ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved Brøset i Trondheim.

Isolasjonsskader kan komme etter fire-fem dager, men det mest vanlige er at man ser symptomer etter noen uker. Det er veldig individuelt, ifølge Øverland.

- Ikke tett nok innpå Breivik

Øverland er også rådgiver ved Forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel. Han er ekspert innen rettspsykologi.

Isolasjonsskade er ingen medisinsk diagnose, og dersom man er usikker på om den innsatte har isolasjonsskade, så gjør man flere observasjoner, ifølge Øverland.

Breiviks advokat mener de ansatte i fengselsvesenet og helsetjenesten ikke har vært tett nok på hans klient til å kunne fange opp eventuelle symptomer. Kontakten har skjedd mellom glassveggene i høysikkerhetsavdelingene ved Ila og Skien fengsel.

- Det er en type distanse her mellom legen og Breivik som er kjempeproblematisk, sier Storrvik til NTB.

Vil fremstå mental sterk

Vitnene mente at Breivik hadde vært energisk, aktiv og i godt humør de årene han har sonet dommen. De som har sett endringer i ham, har opplevd endringene som mindre og forbigående.

Storrvik mener også at Breivik underrapporterer sine plager, fordi han ønsker å fremstå som mentalt sterk.

- Man kan be fengselsbetjenter om å observere dersom man gir dem ei liste over tegn de skal se etter. Det er ikke nødvendigvis så lett å gjennomskue, men betjenter kan avsløre det når innsatte ikke føler at de er under observasjon, mener Øverland.

Psykologen mener det er vanligere å overdrive fordi man vil få en lettere soning, men det finnes også dem som underdriver fordi de er redde for at folk skal synes synd på dem eller frykter overføring til psykiatrien.

Psykolog Jim Aage Nøttestad fra Trondheim vil ha en ny vurdering av Breiviks psykiske tilstand. (Krever innlogging)

- Vil merkes godt

Fengselslege Bjørn Draugedalen fra Skien fengsel fortalte i retten at Breivik hadde tettest oppfølging med psykiateren i fengselet i starten. Etter hvert ønsket ikke Breivik kontakt med psykiateren. Nå følges han opp en halv time i uken med sykepleiere som rapporterer til Draugedalen.

- Hvis man lider av isolasjonsskade, og tror det selv, så vil man ikke si nei til psykiater. Da vil man appellere til en sånn person for å få hjelp, mener Øverland.

Breivik skal ha fryktet at møtene ble brukt mot ham, og han var bekymret over at mediene omtalte møtene med psykiater.

Øverland mener det er viktig å huske på at fengsel ikke er en naturlig situasjon for de fleste.

- Det forventes av alle at de blir påvirket av å sitte i fengsel på en eller annen måte. Man må se på utgangspunktet i pasientens situasjon før fengsel. Kanskje hadde man innimellom hodepine når man satt og spilte dataspill i kjelleren? Da er spørsmålet om hodepinen i fengsel er noe nytt eller om det er samme atferd, bare en annen plass, forklarer han.

- Men blir man verre og verre, så er det grunn til å bli urolig. Det vil merkes godt om man er i ferd med å få alvorlige isolasjonsskader, mener Øverland.

Bjørg Brevig Eriksen møtte Breivik da han var fire år og skjønte allerede da at noe var galt

- Verre i Polen

- Hva er ditt inntrykk av vitnemålene til fengselslegene?

- Det ble litt vagt, fordi de ga observasjoner, og ba retten om å trekke konklusjonene. Retten vil jo gjerne at spesialister skal være bastante, men dersom de ikke er sikker så bør de ikke late som noe annet. Men de var nok ikke til så mye hjelp for dommeren, sier Øverland.

Det finnes folk i norsk fengsel som har sittet lenger isolert i sikkerhetscelle, og som ikke har et like godt tilbud som Breivik. I utlandet er det mye verre forhold.

- Jeg har møtt veldig mange utenlandske innsatte som synes norske forhold er ekstremt gode, sier han.

- Man trenger ikke dra lenger enn Litauen og Polen for å finne verre soningsforhold, sier han.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.