Venstre foreslår at det avsettes midler til at Frelsesarmeens dagsenter kan utvide sine åpningstider, slik at tiggerne kan bruke stedet til dusjing og klesvask.

Kommunalråd og gruppeleder for Fremsrkittspartiet, Kristian Dahlberg Hauge, har lite til overs for denne ideen. I stedet vil hans eget parti i dag foreslå tiggeforbud i bystyret.

Ser til Oslo

- Oslo fikk gjennom et lokalt tiggeforbud for noen år siden. Regjeringen satte foten ned fordi det stred i mot Stortingets intensjoner med å oppheve løsgjengerloven. Men jeg mener storbyene sammen bør utfordre regjeringen på dette spørsmålet. Tigging har økt i omfang den siste tiden, og vi må gi politiet muligheten til å slå ned på dette. Meldeplikten som ble innført for tiggerne har ikke begrenset tiggingen, sier Dahlberg Hauge.

Fremskrittspartiet har også tidligere foreslått tiggeforbud, men ikke fått støtte fra noen partier.

- Vi forventer støtte denne gangen, i alle fall fra Høyre, sier Dahlberg Hauge.

- Forbud skaper problem

Bymisjonens seksjonsleder Jon Henrik Gulbrandsen har bedt om å få et møte med partienes gruppeledere i forkant av dagens bystyremøte for å tale tiggernes sak.

- Tigging er ikke en løsning for noen. Men for enkelte er tigging eneste alternativ til å stjele eller prostituere seg. Et forbud vil skape flere problemer enn det løser. Argumentet om at tigging er en del av organisert kriminalitet faller på sin egen urimelighet. Det er veldig lite penger å tjene på å tigge, og jeg har vanskelig for å tro at eventuelle bakmenn vil få særlig mye ut av hver tigger her i byen, sier Gulbrandsen.

I Adresseavisen torsdag kan du se hva de andre partiene kommer til å stemme.