Ber om hastebehandling av Moria-forslag på grunn av Korona-pandemien

foto