LO-leder Arne Byrkjeflot advarer kraftig mot at de yngste blir sittende med hele afp-regningen.

- Det er helt utenkelig at vi skulle gå med på en ordning som skjermer oss middelaldrende, men svikter neste generasjon totalt, sier han.

Gradvis innføring

Den såkalte levealdersjusteringen, hvor pensjonsalderen øker i takt med levealderen i befolkningen, er det viktigste innsparingstiltaket i pensjonsreformen. Som adressa.no meldte tidligere i dag, går det nå mot en løsning der levealdersjusteringen for afp-pensjonister innføres flere år etter at pensjonsreformen trer i kraft i 2010.

Byrkjeflot minner om at reformen skal innføres gradvis, og at den får fullt gjennomslag mange år fram i tid.

- Det er nå dette er en del av et tariffoppgjør. Det er nå regjeringen må få på plass en ordning som fagbevegelsen godtar om de skal ha en sjanse ved stortingsvalget. Det er nå eller aldri, sier han.

LO-lederen i Trondheim tror regjeringen vil argumentere for at sliterne kan kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger.

- Sett ned foten

- Det er lite troverdig. Når vi konkret ser på de som faktisk begynte i arbeidslivet før de fylte 20 år, er gjennomsnittet av de 20 beste åra 10 til 15 prosent bedre enn gjennomsnittet av alle år. Skal de ta igjen for dette i et system der alle år teller, må de jobbe fire til seks år lenger. Skal de så jobbe et år eller tre lengre for å kompensere for levealdersjustering, fortjener de store avisoverskrifter om de greier det.

Byrkjeflot håper i det lengste at LO vil sette foten ned i meklingen som pågår hos Riksmeklingsmannen akkurat nå.

- Jeg tror heller ikke det blir noen forhandlingsløsning med et slikt tilbud. Det vil i så fall bli nedstemt, sier han.

foto
Foto: Ivar Mølsknes