Tenåring til St. Olav etter masseslagsmål: – Hendelsen skjedde veldig raskt