På invitasjon fra Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) har biskopen for første gang sett stedet der ruinene etter Klemenskirken er avdekket av arkeologene.

I helgen vigsles nye St. Olav domkirke i Trondheim. Olavskulten har sin opprinnelse på stedet biskopen besøkte mellom Søndre gate og Krambugata. Det var i Klemenskirken Olav Haraldsson ble erklært hellig ett år etter slaget på Stiklestad i 1030.

- Det er et tankevekkende sammentreff, sier Eidsvig om vigslingen av den nye og funnet av den gamle kirken.

Under besøket torsdag orienterte prosjektleder Anne Petersén i Niku om det sensasjonelle funnet. Arkeologene mener blant annet at de har funnet steinfundamentet til høyalteret der helgenkongens kiste sto i 25-30 år. Dateringene viser at kirken ble bygd omkring 1015. Arkeologene mener det er 95 prosent sikkert at det er Klemenskirken som endelig er funnet. Det har vært spekulert i generasjoner i hvor den lå.

Et nytt pilegrimsmål

Riksantikvar Jørn Holme har gjort det klart at de unike ruinene skal sikres, og at det skal legges til rette for at publikum kan se dem selv om det bygges på tomten. Holme har også understreket det gode samarbeidet med utbygger Ivar Koteng.

- Det er svært ønskelig at stedet blir gjort tilgjengelig for publikum. For oss vil stedet har religiøs betydning. Ruinene etter Klemenskirken kan bli et nytt pilegrimsmål i Trondheim. Jeg synes også det ville være fint hvis man kunne ha et lite alter slik at det kunne holdes messe ved spesielle markeringer. Men dette er noe Riksantikvaren og utbygger evenetuelt må beslutte, sier Eidsvig.

Relikvier fra Klemenskirken

Biskopen peker på at to relikvier som faktisk stammer fra Klemenskirken oppbevares i den nye domkirken.

- Det dreier seg om to små deler av et skinnbein fra kongens legeme. Men det er flere forbindelser mellom kirkene. Da Olav Haraldsson bygde Klemenskirken, lot han støpe en klokke som han kalte Glad. Klokken i den nye domkirken heter også Glad, selv om den ikke er den samme som den orginale klokken, sier Eidsvig.

Da Norges første pilegrimsprest Arne Bakken nylig besøkte utgravingene av Klemenskirken, fortalte han om varme dirringer i kroppen. Også for biskopen var det helt spesielt å se restene av Olav den helliges egen kirke.

- Det var en veldig god følelse, ja. Jeg skjønner Arne Bakken, sier Eidsvig.

Forlenget utgraving

Utgravingene mellom Søndre gate og Krambugata skulle etter den opprinnelige planen ha vært avsluttet den andre uka i november, men er forlenget til 9. desember.

- I budsjettet for utgravingen er det en egen post som tar høyde for uforutsette funn. Det er denne posten som brukes når vi forlenger utgravingsperioden, sier avdelingsleder for arkeologi i Niku, Lise-Marie Bye Johansen.

Niku drøfter nå med Riksantikvaren om utgravingene skal fortsette i en periode neste år.

- Fra et arkeologisk synspunkt er det utvilsomt mer å hente i utgravingsfeltet, men det er Riksantikvaren som avgjør om vi skal fortsette neste år, sier Bye Johansen.