Abbasi-familien trolig tilbake til Trondheim torsdag

foto