Mandag morgen begynte fjellsikringsarbeidet med fjellrensking og bolting av fjellet. Fylkesvei 715 må stenges på dagtid av hensyn til trafikantenes og mannskapets sikkerhet. Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi beklager ulempene vegstengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge vegen. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.

Veien blir åpnet for trafikk hver halve time, og vil holdes åpen i et kvarter. Veien blir også åpnet på planlagte tidspunkter tilpasset ferjetrafikken mellom Flakk og Rørvik.

Arbeidet vil foregå fra mandag til lørdag i tidsrommet fra klokken 07.00 til klokken 19.00. Arbeidet avsluttes klokken 13.00 på fredager av hensyn til helgetrafikken.