Helsebygg-sjefen har tro på at St. Olavs Hospital vil bli et meget godt sykehus for ansatte, pasienter og universitetet. Men han understreker:

– Vi kan bygge infrastruktur til verdens beste sykehus. Men det hjelper ingenting i seg selv. Det er de ansatte som bestemmer kvaliteten på tjenestene.

Må være motivert

Ukeadressa skrev lørdag at Vatnan har sagt at han ville ha sparket de legene som har uttalt seg kritisk om det nye sykehuset, om han hadde vært sykehusdirektør.

– Når du skal omstille dine medarbeidere til å produsere helsetjenester på en annen måte, må du være motivert selv. Selv om noen mener sentermodellen ble besluttet på et dårlig grunnlag, står fase én der. Som leder har du ansvar for å motivere de ansatte for at dette skal bli vellykket.

Vatnan tror faktisk Helsedepartementet frykter at det nye sykehuset vil legge lista for høyt i forhold til resten av landets sykehus.

– De frykter kanskje også at St. Olavs vil trekke til seg for mye av spesialistkompetansen. Noen mener kanskje det vil være for galt om leger reiste fra hovedstaden til Trondheim, undrer Vatnan.

Nye sjanser i neste fase

Vatnan er glad for at sykehuset bygges i to faser.

– Slik kan vi lære av feilene som ble gjort i starten. Den viktigste lærdommen vi kan trekke av fase én, er hvor viktig det er å holde framdriften. Sykehuset må få prøvd ut byggene på alle måter i de seks månedene som er nødvendig, sier Vatnan.

Sammen med sine ansatte går han nå inn i det mest utfordrende året for byggeprosjektet.

– Vi skal produsere de tyngste og dyreste arealene innenfor en strammere økonomisk ramme enn vi hadde i fase én. Det skal vi gjøre samtidig som vi rent fysisk bygger nærmere eksisterende sykehus. Og vi skal klare det, selv om arbeidsmarkedet er langt strammere enn før, sier Vatnan. Han skal ta i bruk Helsebyggs egen K5-modell og såkalt trimmet bygging som et virkemiddel for å holde framdriften:

– Ansvaret blir lagt på laveste organisatoriske nivå slik at elektrikeren og tømreren kan avtale seg i mellom når ting skal gjøres. Dette er vi i tet på i Norden, mener Vatnan.

foto
Helsebygg-sjef Johan Arnt Vatnan står foran nye utfordringer: Fase to skal bygges innenfor 10-20 prosent tøffere økonomiske rammer enn fase én. Foto: KJELL A. OLSEN