Lege som sto bak uttransporteringen av Abbasi-familien klaget inn til etikkråd

foto