– Vi blir mer stimulert av å høre sånt, sier biskop i Nidaros, Tor Singsaas. Han har pilegrimsstaven i hånden og har marsjert fra kirkemøte-hotellet ved Nidelven til øverst i Nordre gate sammen med de andre biskopene i Norge. De er samlet i Trondheim som deltakere på Kirkemøtet.

Refset av statsråden

Da kirke- og kulturministeren holdt tale til Kirkemøtet torsdag, refset hun Kirkens politiske utspill.

Les også: For elleve utsendinger er dette Kirkemøtet helt spesielt

– I det dere trekker politiske konklusjoner på tiltak mot problemene, møter både dere og vi noen utfordringer med rolleforståelsen. Kirken kan ikke redusere seg selv til et meningsfellesskap med et bestemt politisk innhold, sa Widvey i sin tale, og hun utdypet:

– Jeg vil advare Kirken mot å peke på bestemte politiske løsninger. Hvis Kirken skal bli politisk, vil det være veldig uheldig. Da risikerer man å stenge ut store deler av Kirkens medlemsmasse.

– Truer skaperverket

Men hun blir ikke hørt blant Kirkens fremste. Landets biskoper gikk i samlet flott gjennom Trondheims gater. Øverst i Nordre slo de seg sammen med besteforeldrenes klimaaksjon.

Les også: Kirken tar et dåpsløft

– Klimautslippene truer skaperverket og menneskeverdet. Vi kan bare ikke la være å si noe om det. Vi er nødt til å si noe om konkrete løsninger, sier biskop Singsaas.

Klimapilegrim 2015

– Det er et mantra at kirken ikke skal drive med politikk, men vi har tradisjon for å mene noe om apartheidpolitikk, menneskerettighetsspørsmål og nå klimaspørsmål. Vi må forsvare menneskets eksistens.

Les også: Fire bånd som Kirken kutter til Staten

I sin tale til folket på Nordre midt i handletiden lørdag snakket Singsaas om aksjonen klimapilegrim 2015. Det er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering, og har som mål lokale klimapilegrimsvandringer i hele landet. Aksjonen skal avsluttes med pilegrimsvandring til kllimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Krever voldsom reduksjon av klimagassutslipp

– Klimaendringene truer skaperverket og menneskeverdet. Verden må redusere klimagassutslippene voldsomt, sa Singsaas, og håper på et stort engasjement både lokalt og globalt. Han mener at Norge og andre rike land har et større ansvar enn fattigere land til å få ned utslippene. Han mener Norge må

– Det haster for jorda og menneskenes skyld, avsluttet biskop Tor Singsaas sin tale på Nordre.

Les også Adresseavisens leder: Velkommen til Trondheim

Biskoper og klimabesteforeldre samlet til gatemøte øverst på Nordre midt i handletida lørdag. Foto: Morten Antonsen
Biskop Tor Singsaas i Nidaros taler til folket om at klimagassutslippene må ned. Foto: Morten Antonsen