- Angst for sykdom er lett å selge. Fastleger plages av at private aktører driver opp et marked av helseangst, sier professor i sosialmedisin, Steinar Westin, ved NTNU til VG.

Han mener at både legemiddelindustrien, private helseaktører og pasientforeninger er med på å skape helseangsten.

- Helsevesenet har et ansvar for å ikke erte opp befolkningens helseangst. Vi må ikke bli et «sykevesen», sier Westin.

- Deler seng med legemiddelindustrien

Tre av fire voksne nordtrøndere hadde blitt pasienter hvis man skulle ha behandlet etter retningslinjene myndighetene anbefaler, har studier vist.

- Flere prestisjetunge spesialistmiljøer deler seng med legemiddelindustrien. De venner seg til å tenke på en bestemt måte. Mer eller mindre bevisst.

Ikke enig i kritikken

Legemiddelindustrien er ikke enig i at de er skyld i overbehandlingen.

- Vi utformer ikke behandlingsretningslinjer,diagnostiserer eller behandler, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem til VG.

Hun ser ikke på markedsføringen som noe problem.

- Jeg tar det for gitt at norske leger harintegritett og faglig kompetanse til å opptre uavhengig, fortsetter hun.